Mèo Munchkin mắt hai màu tai cụp

Liên hệ

Mèo Munchkin tai cụp mắt hai màu 2 tháng tuổi đã tiêm tẩy giun bảo hành gbc 1